-2,160,000 
3,950,000  1,790,000 
-2,190,000 
4,880,000  2,690,000 
-2,190,000 
6,080,000  3,890,000 
-1,680,000 
3,880,000  2,200,000 

Hiển thị 23–44 trong 53 kết quả