-1,090,000 
3,980,000  2,890,000 
-870,000 
3,480,000  2,610,000 

Hiển thị 45–66 trong 87 kết quả