-960,000 
2,950,000  1,990,000 
-370,000 
1,890,000  1,520,000 
-210,000 
1,050,000  840,000 
-310,000 
1,150,000  840,000 

Hiển thị 1–22 trong 32 kết quả