-1,070,000 
2,950,000  1,880,000 
-370,000 
1,890,000  1,520,000 
-230,000 
1,050,000  820,000 
-310,000 
1,150,000  840,000 

Hiển thị 1–22 trong 32 kết quả