Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG42S


Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG42S

Thông tin sản phẩm.

Model: KG42S

Trọng lượng: 21Kg

Kích thứớc: 325x340x1010

Nguồn điện: 220v/50Hz

Công xuất: Độ Nóng: > 97 độ/550W, Độ Lạnh < 8 độ/75W

Chế độ làm lạnh: Block LG-Ga R134 thân thiện môi trường

4,350.000 VNĐ

4,350,000  3,850,000 

THÔNG TIN SẢN PHẨM


Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG42S

Thông tin sản phẩm.

Model: KG42S

Trọng lượng: 21Kg

Kích thứớc: 325x340x1010

Nguồn điện: 220v/50Hz

Công xuất: Độ Nóng: > 97 độ/550W, Độ Lạnh < 8 độ/75W

Chế độ làm lạnh: Block LG-Ga R134 thân thiện môi trường

4,350.000 VNĐ

Brand

Kangaroo