Máy lọc nước Kangaroo KG 108 UV


Máy lọc nước Kangaroo KG 108 UV tủ VTU

Số cấp lõi lọc: 09 cấp

Cơ cấu: tủ VTU

Công suất lọc: 10 lít/giờ

Màng RO: Filmtec – USA

Lõi số 5: Nano Silver + Tạo vị

Lõi số 6: Tăng Oxy cho nước

Lõi số 7: Tạo nước kiềm tính

Lõi số 8: Tạo khoáng

Lõi số 9: Loại bỏ, 100% vi khuẩn có trong nước

Bảo hành: 12 tháng

6,100.000 VNĐ

6,100,000  4,600,000 

THÔNG TIN SẢN PHẨM


Máy lọc nước Kangaroo KG 108 UV tủ VTU

Số cấp lõi lọc: 09 cấp

Cơ cấu: tủ VTU

Công suất lọc: 10 lít/giờ

Màng RO: Filmtec – USA

Lõi số 5: Nano Silver + Tạo vị

Lõi số 6: Tăng Oxy cho nước

Lõi số 7: Tạo nước kiềm tính

Lõi số 8: Tạo khoáng

Lõi số 9: Loại bỏ, 100% vi khuẩn có trong nước

Bảo hành: 12 tháng

6,100.000 VNĐ

Brand

Kangaroo